Wydarzenia

Cele Fundacji MENTOR

MENTOR Fundacja to zwieńczenie 30 lat doświadczenia w biznesie.

Główne cele fundacji to:

 • Propagowanie idei mentoringu biznesowego jako sposobu na rozwój przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczego sposobu myślenia i działania.
 • Promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców i wspieranie przedsiębiorczości w szczególności wśród kobiet
 • Popularyzowanie międzynarodowych standardów w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości w duchu zrównoważonego rozwoju.
 • Zorganizowanie systemu mentoringu i współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami mieszkającymi tak w Polsce jak i za granicą
 • Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, emigrantów i grup społecznie zagrożonych oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wysokich standardów etycznych
 • Propagowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym na rynku finansowym i kapitałowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego w domu i biznesie.
 • Wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój gospodarczy, w szczególności wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych w szczególności przez kobiety.
 • Popularyzowanie dobrych praktyk i prezentacja przykładów sukcesów kobiet-przedsiębiorców w celu zachęcania do zakładania własnych firm, zarówno przez kobiet jak i mężczyzn, co przyczyni się do rozwoju społeczności równych szans i możliwości we wszystkich aspektach życia gospodarczego
 • Rozwijanie i promowanie sieci kontaktów tak wśród NGO jak i przedsiębiorców na rzecz Przedsiębiorczości Kobiet
 • Rozwijanie współpracy przedsiębiorczych Kobiet w kraju i na arenie
  międzynarodowej.
 • Promowanie sztuki mediacji jako formy rozwiązywania konfliktów.