Fundacja Mentor

Fundacja MENTOR

Fundacja Mentor to organizacja, która stawia sobie za zadanie pomagać ludziom w zdobywaniu niezależności osobistej i finansowej. Są to nieodzowne elementy wolności wyborów, czyli najważniejszego dobra, jakie człowiek może osiągnąć.
Grupa praktyków biznesu w myśl zasadzie dzielenia się i „uczenia ludzi przez ludzi” postanowiła stworzyć miejsce „wzajemnej wymiany” wiedzy i doświadczeń.

Inspiracja – Kreacja – Realizacja

To motto powstało na potrzeby przedsiębiorczości 15 marca 1989 r. wraz z rejestracją działalności gospodarczej pod marką MakPrint. MENTOR Fundacja to właśnie zwieńczenie 30 lat doświadczenia w biznesie.

Inspiracja

to impuls do zmian i poszukiwań, zastanowienia się nad sobą i otaczającym nas światem. Do świadomego dokonywania wyborów które tym zmianom miałyby towarzyszyć. Nieodzownym elementem inspiracji u „ludzi czynu” jest kreacja.

Kreacja

to doprecyzowanie inspiracji. Najczęstszą pożywką dla niej jest pobudzenie kreatywności i  wyobraźni. A dalej już pozostaje tylko realizacja – analiza oraz działanie marketingowe.

Realizacja

to materializacja inspiracji i kreacji. Jeśli odbywa się równorzędnie z pasją to jest to komfort i luksus! Precież życie powinno być przyjemnością!
Fundacja Mentor to ukoronowanie naszych poglądów, działań i pasji – mianowicie świadomego życia. Towarzyszą mu psychologia, filozofia, mentoring i przedsiębiorczość.

To głównie propagowanie idei mentoringu biznesowego jako sposobu na rozwój przedsiębiorczości oraz przedsiębiorczego sposobu myślenia i działania. oraz kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców i wspieranie przedsiębiorczości w szczególności wśród kobiet.

Nadszedł czas realizacji w myśl zasadzie „Uwierz w siebie tak mocno, że światu nie pozostanie nic innego jak uwierzyć w ciebie!”