Dzisiejszy świat pełen jest kobiecych inicjatyw wspieranych przez mężczyzn. Wszystkim przyświeca wspólny cel: stabilizacja finansów osobistych, która wiedzie do spokojnego i dostatniego życia.

Globalna gospodarka potrzebuje rozsądnego korzystania ze wspólnych zasobów. Dlatego stworzyliśmy platformę wymiany informacji, nawiązywania kontaktów, wzajemnego wsparcia, które służą współpracy B2B. Nie tworzymy nowych bytów, lecz wykorzystujemy istniejące inicjatywy.

Monitorujemy je, nawiązujemy kontakty i dzielimy się nimi z Wami.

 http://www.ambas.org

http://womenentrepreneurshipplatform.eu

http://womenseday.org

http://www.millionwomenmentors.org

http://uk.gew.co

http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl