Kobiecym okiem, Wydarzenia

„Kobiety w dyplomacji. Jak przebić szklany sufit?”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2019 Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce zaprosiło nas na debatę „Kobiety w dyplomacji. Jak przebić szklany sufit?”

Dyplomacja i polityka międzynarodowa to dziedziny, w których kwestia równych szans kobiet wydaje się szczególnie aktualna: nadal niewiele kobiet zajmuje najwyższe stanowiska i rzadko występują w panelach eksperckich. Jakie mechanizmy i procesy przyczyniają się do dysproporcji płci w obszarze spraw międzynarodowych i jakie zmiany są konieczne, aby wyrównać proporcje? Na jakie wyzwania muszą być gotowe kobiety marzące o karierze dyplomatycznej?

Debata odbyła się w czwartek 7 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Pałacu Tyszkiewiczów, ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie.

„Kobiety w dyplomacji. Jak przebić szklany sufit?”

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Pani Emer Margaret O’Connell, Ambasador Irlandii w Polsce,
  • Pani Božena Forštnarič Boroje, Ambasador Słowenii w Polsce,
  • Pani Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce,
  • Pani Anna Raduchowska-Brochwicz, radca-minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
  • Pan Lech Miodek, wieloletni dyplomata.

Wydarzenie poprowadziła dziennikarka radiowa Karolina Głowacka.

„Kobiety w dyplomacji. Jak przebić szklany sufit?”

Sekretarz Generalny Klaus Welle ” odniósł się w ten sposób: Równość płci w administracji Parlamentu Europejskiego jest dla mnie ważna i leży u podstaw prowadzonej przez nas polityki. Zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz promowanie równych szans ma zasadnicze znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania Parlamentu. Podsumowując: Poprzez nieustanne wysiłki na rzecz osiągnięcia równowagi płci Parlament wzmacnia swoje zaangażowanie w sprawy kobiet w nim zatrudnionych obecnie i w przyszłości.