Akademia przedsiębiorczości Mentor, Moja firma

Życie jest po to żeby było fajnie!

Tym razem spotkaliśmy się, aby z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na dokładną i skuteczną diagnozę obszarów i poszerzenie świadomości na temat wartości odnaleźć kierunek dalszej pracy.

Nasza praca to nic innego jak forma wspierania ludzi w trudnych dla nich sytuacjach. Bazuje na partnerskiej relacji umożliwiającej odkrywanie i rozwój potencjału osoby. Polega głównie na tym, by podopieczny/-a rozwijał samoświadomość, a poznając siebie, nie obawiał/-a się zarządzać życiem, planować własną przyszłość.

Kolejne sesje w Akademii Przedsiębiorczości za nami

Podczas indywidualnej sesji zastosowałam metodę Kart Wartości.  Dają możliwość poznania najsilniejszych motywatorów, głównie skupionych na bezpieczeństwie, porządku, rozwoju czy ideałach.
Podczas sesji staramy się poznać blokady, które ograniczają w działaniu , jak również uwolnić myślenie, tak aby otworzyć się na zamierzony cel!

Pamiętajcie, że:

Naszym zadaniem jest inspirowanie, motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel, a także refleksja nad osiągniętymi rezultatami. Jesteśmy pewnego rodzaju przewodnikiem, doradcą, konsultantem, wspierającym swoich klientów w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym.