Akademia przedsiębiorczości Mentor

„ABC przedsiębiorczości czyli jak założyć małą firmę”. 16 h

W przypadku szkoleń zamkniętych (dla Firm i Instytucji Użytku Publicznego ) program szkoleń
przygotowywany jest indywidualnie po uprzednim badaniu potrzeb szkoleniowych.
cena za osobę 470 zł brutto
cena za grupę do 15 osób 3600 zł netto

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej z procedurą rejestracji
działalności gospodarczej oraz z zakresu podatków obowiązujących przedsiębiorcę na
podstawie przepisów podatkowych i przykładów z życia gospodarczego.
Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają rozpocząć lub niedawno rozpoczęły
działalność gospodarczą i chcą zdobyć niezbędną wiedzę podatkową aby podjąć prawidłowe
decyzje pozwalające bezpiecznie stać się świadomym przedsiębiorcą.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • nabędą umiejętność przygotowania dokumentów dotyczących rejestracji działalności
  gospodarczej na podstawie części warsztatowej szkolenia
 •  zdobędą fundamentalną wiedzę w zakresie podstawowych podatków obowiązujących
  przedsiębiorcę
 •  wypracują na bazie szkolenia oraz materiałów szkielet i ramy funkcjonowania własnej firmy

Uruchomienie działalności gospodarczej

 •  Rejestracja działalności gospodarczej .
 • Wybór formy opodatkowania.
 • Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rejestracja do podatku od towarów i usług.
 • Źródła przychodów w działalności gospodarczej.
 • Koszty stanowiące i niestanowiące koszty uzyskania przychodu.
 • Podstawowe zasady amortyzacji środków trwałych.
 • Obliczenie zobowiązania podatkowego.

Podstawowy podatku od towarów i usług

 • Podatek należny i naliczony.
 • Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe.Pows
 • tanie obowiązku podatkowego.
 • Terminy odliczenia podatku naliczonego.
 • Rejestry i deklaracje podatkowe.
 • Działalność mieszana, ustalenie proporcji i roczna korekta.

Informacje uzupełniające

 • Kasy fiskalne.
 • Interpretacje podatkowe

Formy finansowania działalności gospodarczej

 •  Źródła finansowania działalności przed jej założeniem
 • Źródła finansowania działalności w trakcie jej trwania