Akademia przedsiębiorczości Mentor

Akademia Przedsiębiorczości MENTOR

Akademia Mentor realizuje projekty doradcze i szkoleniowe głównie skierowane do kobiet, chcących osiągnąć sukces na każdym etapie swojej ścieżki zawodowej. Wspiera powracające osoby na rynek pracy. To podpora biznesu w zakresie przedsiębiorczości i zwiększenia efektywności poprzez podnoszenie świadomości biznesowej przedsiębiorców.
Przy współpracy ze specjalistami prowadzi warsztaty i sesje coachingowe, job coaching i doradztwo zawodowe skutecznie wspierając aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym jak również osoby niepełnosprawne.
Akademia Fundacji Mentor  o profilu przedsiębiorczości  to gabinety, rozwojowe szkolenia adresowane do liderów biznesu, pracowników instytucji i organizacji, skupiające kobiety zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym.
Głównym celem Akademii Mentor jest propagowanie idei mentoringu biznesowego jako sposobu myślenia i działania,  wpływającego bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstwa oraz promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców.

 

Pomagamy znaleźć odpowiedzi na pytania:

• jak wykorzystać potencjał osobistego rozwoju dzięki kreatywnej wyobraźni i strategiom kreatywnego myślenia
• jakie są kluczowe kompetencje psychologiczne lidera i menedżera, budowane na modelach kreatywnego myślenia i działania
• jakie strategie wpływają na rozwój, a jakie służą integracji linii życia zawodowego i prywatnego
• jak można rozwijać komunikację kreatywną, dialog i współpracę i czym jest zarządzanie transformacyjne
• jak kreatywnie działać w sytuacjach trudnych i kryzysach na drodze lidera i menedżera
• jak stać się kreatywnym liderem w kolejnych fazach linii życia