Akademia Przedsiębiorczości MENTOR

Akademia Mentor realizuje projekty doradcze i szkoleniowe głównie skierowane do kobiet, chcących osiągnąć sukces na każdym etapie swojej ścieżki zawodowej. Wspiera powracające osoby na rynek pracy. To podpora biznesu w zakresie przedsiębiorczości i zwiększenia efektywności poprzez podnoszenie świadomości biznesowej przedsiębiorców.
Przy współpracy ze specjalistami prowadzi warsztaty i sesje coachingowe, job coaching i doradztwo zawodowe skutecznie wspierając aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym jak również osoby niepełnosprawne.
Akademia Fundacji Mentor  o profilu przedsiębiorczości  to gabinety, rozwojowe szkolenia adresowane do liderów biznesu, pracowników instytucji i organizacji, skupiające kobiety zainteresowane rozwojem zawodowym i osobistym.
Głównym celem Akademii Mentor jest propagowanie idei mentoringu biznesowego jako sposobu myślenia i działania,  wpływającego bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstwa oraz promowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców.

 

Pomagamy znaleźć odpowiedzi na pytania:

• jak wykorzystać potencjał osobistego rozwoju dzięki kreatywnej wyobraźni i strategiom kreatywnego myślenia
• jakie są kluczowe kompetencje psychologiczne lidera i menedżera, budowane na modelach kreatywnego myślenia i działania
• jakie strategie wpływają na rozwój, a jakie służą integracji linii życia zawodowego i prywatnego
• jak można rozwijać komunikację kreatywną, dialog i współpracę i czym jest zarządzanie transformacyjne
• jak kreatywnie działać w sytuacjach trudnych i kryzysach na drodze lidera i menedżera
• jak stać się kreatywnym liderem w kolejnych fazach linii życia

Powiązane

koncert flamenco w Warszawie
Carmela Riqueni i Samara Montañez z koncertem flamenco w Warszawie
money-2696219
Edukacja finansowa? Tego powinno się uczyć dzieci już w szkole podstawowej!
biznesaria
Nie ma przepisów ograniczających sposób prowadzenia firmy ani dystrybucji jej zysków

Mariola

Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet

“Jestem kobietą przedsiębiorczą, pomysłodawczynią i fundatorką tej platformy informacyjno-networkingowej.

Przedsiębiorczość to stan ducha, a nie zawartość portfela. Działanie, poszukiwanie, kreatywne myślenie, współpraca – to właśnie jest przedsiębiorczość!

Kobieta Przedsiębiorcza.com jest wirtualną przestrzenią, która służy wymianie informacji i doświadczeń. Według nas kluczem do sukcesu są: networking – współpraca i mentoring – najstarsza metoda uczenia ludzi przez ludzi.”

Popularne

koncert flamenco w Warszawie
Carmela Riqueni i Samara Montañez z koncertem flamenco w Warszawie
money-2696219
Edukacja finansowa? Tego powinno się uczyć dzieci już w szkole podstawowej!
biznesaria
Nie ma przepisów ograniczających sposób prowadzenia firmy ani dystrybucji jej zysków
gabinetyKlub -K 1
Gabinety na wynajem. Klub-K rusza z nową inicjatywą!
Scroll to Top