Wydarzenia

Wizyta delegacji rządowej z Senegalu

W dniach 26-31 września 2018 r. przebywała w Polsce delegacja senegalskiego Ministerstwa ds. Kobiet, Rodziny i Płci wraz z grupą kobiet reprezentujących biznes. Delegacji przewodniczył Pan Omar Samb.
Celem przyjazdu delegacji było zainicjowanie współpracy z Polską w zakresie przemysłu odzieżowego i rolnictwa. W Senegalu te dwa sektory gospodarki zdominowane są przez środowiska kobiet i mają swoją formalną reprezentację w tym ministerstwie.

Odbyło się wiele spotkań studyjnych. Jako reprezentantka projektu Kobieta Przedsiębiorcza miałam zaszczyt uczestniczyć w  kilku z nich. Dotyczyły one współpracy Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet z Kobietami biznesu z Senegalu w zakresie edukacji przedsiębiorczości.